Rekrutacja

Do klasy z maturą międzynarodową wszystkich kandydatów obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego przeprowadzany w dwóch częściach – pisemnej i ustnej.

 

Terminy sprawdzianu:

AG – absolwenci gimnazjum:

  • 3 czerwca 2019r. godzina 14:00 część pisemna,
  • 3 czerwca 2019r. godzina 15:30 część ustna.

Zbiórka kandydatów zdających sprawdzian uzdolnień kierunkowych  w dniu 03.06.2019 r. o godzinie 13.30 przed Aulą im. Bolesława Prusa w budynku szkoły.

 

AG – absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej:

  • 4 czerwca 2019r. godzina 14:00 część pisemna,
  • 4 czerwca 2019r. godzina 15:30 część ustna.

Zbiórka kandydatów zdających sprawdzian uzdolnień kierunkowych  w dniu 04.06.2019 r. o godzinie 13.30 przed Aulą im. Bolesława Prusa w budynku szkoły.

 

Warunkiem uczestnictwa w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Warunkiem przyjęcia do klasy z maturą międzynarodową jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz zakwalifikowanie się do szkoły w rekrutacji elektronicznej.

Formularz zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej pre-IB należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 15 maja 2019.

 

Informacji w sprawie klasy IB udziela również koordynator klasy z międzynarodową maturą p. Monika Trznadel — tel. 81 441-14-52

 

 

Testy z ubiegłych lat:

Język angielski: