Spotkanie z p. Adamem Golińskim

4 stycznia 2018 (czwartek), w godzinach od 11:30 do 12:15, w auli szkoły, odbędzie się spotkanie z panem Adamem Golińskim, absolwentem Naszej Szkoły, klasy z Międzynarodową Maturą, obecnie doktorantem na Uniwersytecie Oxford w Wielkiej Brytanii.

Celem spotkania jest zapoznanie uczniów z procedurą aplikacji na studia za granicą.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program Doradczy EducationUSA Poland

Planujesz rozpocząć studia undergraduate w USA w roku akademickim 2019-2020?

Chcesz, aby ktoś doświadczony poprowadził Cię przez proces ubiegania się o przyjęcie na amerykańską uczelnię?

Zgłoś się do Programu Doradczego EducationUSA Poland, organizowanego przez Ambasadę USA i Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta, w którym doradcy edukacyjni oraz absolwenci uczelni amerykańskich wesprą Cię swoim doświadczeniem podczas przygotowywania aplikacji na studia undergraduate (4-letnie, I stopnia).

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Szczegóły i regulamin można znaleźć tutaj.

Warsztaty w Państwowym Muzeum na Majdanku

Szpital obozowy i choroby, rola sztuki w obozie koncentracyjnym, losy dzieci polskich, białoruskich i żydowskich, ucieczki z Majdanka, motywacja nadzorczyń pola kobiecego to przykładowe tematy poruszane w bieżącym roku w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez p. Annę Wójtowicz z Państwowego Muzeum na Majdanku dla grupy historycznej klasy z Międzynarodową Maturą.  Współpraca z Muzeum trwa od wielu lat. Młodzież podczas dwudniowych warsztatów może poznawać tę trudną historię poprzez wzruszające spotkania z byłym więźniem – Panem Zdzisławem Badio, zajęcia z konserwatorem obiektów muzealnych oraz pracując na terenie byłego obozu koncentracyjnego przy oczyszczaniu umywalni więźniarskich lub zewnętrznej części baraków. Efektem zajęć są liczne prace maturalne Extended Essays i Internal Assessment dotyczące wybranych aspektów historii byłego niemieckiego obozu. Niektórzy decydują się na dodatkowy wolontariat w ramach CAS – w tym roku były to trzy uczennice z klasy. Teraz wszystkich piszących prace o Majdanku czeka trudne zadanie skrócenia materiału do limitu słów i dbałość o przejrzystość analizy. Czekamy na sukces maturalny. Poniżej zamieszczamy fragmenty refleksji uczniów na temat projektu.

„Wzięcie udziału w projekcie było jednym z najciekawszych elementów programu IB i niepowtarzalną okazją do poznania historii byłego obozu (…)”

„Szczególne wrażenie wywarło spotkanie z byłym więźniem obozu oraz praca fizyczna w ramach wolontariatu. Pozwoliło to poznać Majdanek od innej strony (…)”

„Dostaliśmy możliwość pracy z materiałami (…) oraz obejrzenia i przeczytania relacji byłych więźniów, co pozwoliło nam na lepsze zrozumienie historii tego miejsca”

„Praca wolontariusza bardzo uwrażliwia”

„Projekt pozwolił mi bezpośrednio przekonać się o skali zbrodni hitlerowskich w Polsce”

„”Wysłuchanie relacji świadków, praca ze źródłami, udział w konserwacji zabytków były wartościowym doświadczeniem rozwijającym zainteresowania historyczne oraz wiedzę o Lublinie”

„Zachęcam każdego, kto tylko będzie miał możliwość do udziału w tego typu spotkaniach”

„Wolontariat był niezwykłym doświadczeniem i pod koniec miesiąca rozstawałam się z Muzeum z żalem. Możliwość pracy z ludźmi, którzy dzień w dzień dbają, aby historia Majdanka nie została zapomniana i cały czas pozostawała w nas żywa, to coś, za co jestem bardzo wdzięczna i co z pewnością wiele mnie nauczyło, podobnie jak interakcje z odwiedzającymi Muzeum i praca nad dokumentami”

Zdjęcia z warsztatów można obejrzeć w naszej galerii.

Projekt na temat dyskryminacji Romów

W roku szkolnym 2016/2017 20 uczniów z klasy 1a oraz klasy 2a, wraz z rówieśnikami z dwóch partnerskich szkół: Oberstufenzentrum Lotis Berlin (Niemcy) oraz 3rd General Lykeio of Trikala „Odysseas Elytis” (Grecja), brało udział w realizacji projektu ‘Roma – from exclusion to integration, education and development – a cross-cultural investigation into discrimination against the Roma and Sinti from World War II to the present day’, finansowanego przez niemiecką fundację Erinnerung Verantwortung Zukunft. Celem projektu było podniesienie wśród młodzieży naszych szkół świadomości na temat dyskryminacji Romów w przeszłości (ludobójstwo podczas II wojny światowej, pogromy, nakaz osiedlania się) oraz problemów tej grupy etnicznej współcześnie (z naciskiem na edukację dzieci i młodzieży). Od września 2016 r. do kwietnia 2017 r. uczniowie trzech szkół zbierali materiały na temat sytuacji Romów w przeszłości i obecnie, a rezultaty tych badań przedstawiali i omawiali w trakcie trzech spotkań – we wrześniu 2016 r. w Lublinie, w lutym 2017 r. w Trikali oraz w kwietniu 2017 r. w Berlinie. Uczniowie mieli możliwość poznania bliżej kultury romskiej poprzez osobiste spotkania z przedstawicielami tej społeczności z Polski, Grecji i Niemiec. Produktem finalnym projektu jest film nakręcony przez uczniów – uczestników projektu oraz przetłumaczenie publikacji pt. „Historia Romów i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu” z języka polskiego na j.angielski, j.niemiecki oraz j.grecki.