O Maturze Międzynarodowej

Matura MiędzynarodowaInternational Baccalaureate (IB) jest alternatywą dla tradycyjnego egzaminu maturalnego. W murach Staszica można taki egzamin zdawać od 2006 roku po otrzymaniu autoryzacji w roku 2004. Nauka w programie IB znacznie różni się od systemu polskiego i kandydaci powinni zapoznać się z jego specyfiką. Nie jest to po prostu ?klasa językowa.?

 

Program ma wiele zalet:

 1. Uczniowie nie uczą się wszystkich przedmiotów. Wybierają je zgodnie z własnymi zainteresowaniami i planami na dalszą edukację. Obowiązkowo każdy uczy się języka ojczystego, angielskiego i matematyki, ale również te przedmioty można wybrać na wyższym (HL) lub niższym (SL) poziomie. Istnieje możliwość zdawania matematyki studies, czyli bardzo prostego egzaminu dla osób, które nie potrzebują matematyki na dalszych etapach kształcenia. Pozostałe przedmioty nauczane w I Liceum to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia i język hiszpański. Wybór uczniów musi uwzględnić zarówno przedmioty z grupy science (biologia, chemia, fizyka) jak również individual and societies (geografia, historia).
 2. Nauka w programie IB odbywa się w małych grupach zgodnie z deklaracjami wyboru przedmiotów w klasie. Dzięki temu każdy ma zagwarantowane indywidualne podejście, a grupy składają się z silnie zmotywowanych uczniów (uczących się tylko tych przedmiotów, które sami wybrali)
 3. Wielu nauczycieli IB to także nauczyciele akademiccy, co zapewnia wysoki poziom i doskonałe przygotowanie do studiów.
 4. Program IB promuje wiedzę praktyczną – zrozumienie w miejsce zapamiętania. Założeniem jest to, że w dobie Internetu fakty pozyskać jest bardzo łatwo. Dużo ważniejszą kwestią jest umiejętność krytycznego myślenia i wykorzystywania zdobytej wiedzy. Dlatego część zajęć to laboratoria, zajęcia w terenie, projekty badawcze, eseje porównawcze i dyskusje.
 5. Każdy uczeń oprócz przedmiotów, które wybrał musi zrealizować CAS (Creativity, Activity, Service), TOK (Theory of Knowledge) i EE (Extended Essay) czyli wszechstronnie się rozwijać i pomagać innym (CAS), ukończyć kurs krytycznego myślenia (TOK) oraz napisać pracę badawczą z wybranego przez siebie przedmiotu (EE). Uczniowie IB w ramach CAS angażują się w wolontariat (np. prowadzą zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z domu dziecka lub czytają prasę osobom starszym w hospicjum). Uczniowie, którzy poza szkołą rozwijają własne talenty również mogą to uwzględnić przy zaliczaniu CAS. TOK to osobny przedmiot, którego celem jest umiejętność posługiwania się wiedzą już zdobytą. EE pozwala rozwijać indywidualne zainteresowania oraz uczy jak pisać prace badawcze, co w przyszłości może się bardzo przydać. Każdy uczeń ma przydzielonego ?promotora? i pod jego kierunkiem sam prowadzi badania, których owocem jest praca dyplomowa.
 6. Wszystkie zajęcia (z wyjątkiem języka ojczystego) prowadzone są w języku angielskim. Dzięki temu każdy pod koniec cyklu kształcenia zna ten język naprawdę świetnie. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do programu wymagamy umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie FC, co sprawdzamy egzaminem wstępnym. Egzamin wystarczy zdać – o przyjęciu do klasy decyduje wynik egzaminu gimnazjalnego.
 7. Program IB obejmuje dwa ostatnie lata nauki. Uczniowie przez pierwszy rok uczą się w klasie pre-IB, co daje im możliwość przygotowania się do programu IB, czas na wybór przedmiotów oraz realizację podstawy programowej polskiego systemu kształcenia.
 8. Nauka w klasie IB to również liczne kontakty międzynarodowe. W przeszłości mieliśmy w klasie uczniów z USA, Meksyku, Włoch, Niemiec, Hiszpanii. Istnieje możliwość uczestnictwa w projektach wymianach międzynarodowych. Część z nich jest organizowana specjalnie dla IB i powiązana z treściami nauczania. Na przykład na rok szkolny 2016/17 planowany jest polsko- niemiecko ? grecki projekt o Romach, którego efektem będą również prace maturalne uczestników (z każdego przedmiotu część oceny z matury ustalana jest na podstawie pracy pisemnej na dowolny temat według kryteriów IB). Uczniowie chętnie też wyjeżdżają do Londynu lub Irlandii w ramach warsztatów językowych. Niektórym udaje się spędzić semestr lub rok szkolny w innym państwie.
 9. Matura Międzynarodowa jest dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów zarówno Polsce jak i na zagranicznych uczelniach. Nie wszyscy absolwenci wyjeżdżają z kraju. Zaletą programu jest wszechstronność, która pozwala każdemu aplikować na rozmaite kierunki kształcenia i możliwości zmiany ścieżki edukacyjnej dla niezdecydowanych. Jednocześnie wybór przedmiotów umożliwia specjalizację.
 10. Uczniowie I Liceum nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w programie IB. Zobowiązani są jedynie regularnie opłacać składki na Radę Rodziców. Klasa istnieje dzięki funduszom z Urzędu Miasta.

 

Ale nauka w programie IB wymaga również wyrzeczeń i zaangażowania:

 1. Możliwość indywidualnego wyboru przedmiotów oznacza naukę w małych grupach, ale czasami także zajęcia do późnych godzin popołudniowych i okienka (w budynku szkoły znajduje się specjalne pomieszczenie ? tzw. IBkownia, gdzie uczniowie mogą odpocząć w przerwach między zajęciami, uczyć się i odrabiać zadania domowe).
 2. Każdy przedmiot to kilka arkuszy egzaminacyjnych i szereg prac badawczych. Dzięki temu ocena jest bardziej obiektywna, ale sama sesja jest długa i wyczerpująca.
 3. Na ocenę końcową z danego z przedmiotu wpływa nie tylko wynik egzaminu, ale też prace pisemne, raporty i eseje oddawane w ostatnim roku nauki szkole. Dla niektórych jest to szansa na lepszy wynik dzięki pracy napisanej w zaciszu domowym bez egzaminacyjnego stresu. Dla innych przestrzeganie sztywnych terminów i samodzielna praca stanowi ogromne wyzwanie. IB nie jest dla leniwych!
 4. W przypadku niesatysfakcjonującego wyniku należy opłacić możliwość kolejnego podejścia do egzaminu. Pocieszający jest fakt, że osoby przestrzegające terminów oddawania prac i systematycznie uczące się nie mają takich problemów.

 

Czy warto?

Jeśli nie boisz się wyzwań, jesteś samodzielny, cenisz wielokulturowość i jesteś przygotowany do ciężkiej pracy nad własnym rozwojem dołącz do grona uczniów IB. Ten program ma wiele zalet, które podkreślają nasi absolwenci.

 

Opracowała Beata Król