Kadra

Koordynator
Monika Trznadel
Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela
Język angielski Monika Trznadel
Edyta Bajda-Kowalczyk
Beata Raczkiewicz – Piądłowska
Zbigniew Borowiec
Język polski Renata Furgał
Bogna Zagórska
Agnieszka Lewandowska
Język hiszpański Monika Łakuta
Małgorzata Stępniak
Matematyka Krzysztof Bolibok
Robert Winiarczyk
Historia Beata Król
Geografia Katarzyna Dobek
Fizyka Paweł Dyniec
Chemia Jacek Patkowski
Biologia Marcin Kożuch
TOK Beata Król
CAS Renata Furgał