Projekt na temat dyskryminacji Romów

W roku szkolnym 2016/2017 20 uczniów z klasy 1a oraz klasy 2a, wraz z rówieśnikami z dwóch partnerskich szkół: Oberstufenzentrum Lotis Berlin (Niemcy) oraz 3rd General Lykeio of Trikala „Odysseas Elytis” (Grecja), brało udział w realizacji projektu ‘Roma – from exclusion to integration, education and development – a cross-cultural investigation into discrimination against the Roma and Sinti from World War II to the present day’, finansowanego przez niemiecką fundację Erinnerung Verantwortung Zukunft. Celem projektu było podniesienie wśród młodzieży naszych szkół świadomości na temat dyskryminacji Romów w przeszłości (ludobójstwo podczas II wojny światowej, pogromy, nakaz osiedlania się) oraz problemów tej grupy etnicznej współcześnie (z naciskiem na edukację dzieci i młodzieży). Od września 2016 r. do kwietnia 2017 r. uczniowie trzech szkół zbierali materiały na temat sytuacji Romów w przeszłości i obecnie, a rezultaty tych badań przedstawiali i omawiali w trakcie trzech spotkań – we wrześniu 2016 r. w Lublinie, w lutym 2017 r. w Trikali oraz w kwietniu 2017 r. w Berlinie. Uczniowie mieli możliwość poznania bliżej kultury romskiej poprzez osobiste spotkania z przedstawicielami tej społeczności z Polski, Grecji i Niemiec. Produktem finalnym projektu jest film nakręcony przez uczniów – uczestników projektu oraz przetłumaczenie publikacji pt. „Historia Romów i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu” z języka polskiego na j.angielski, j.niemiecki oraz j.grecki.

Wyniki matury 2017

Wyniki matury 2017 zostaną ogłoszone 05.07 o godzinie 16. Po wyniki należy zgłosić się do gabinetu koordynatora matury międzynarodowej osobiście lub – w przypadku osób trzecich – z podpisanym upoważnieniem, które można pobrać tutaj.

Wymagania punktowe na brytyjskie uniwersytety

Na corocznym spotkaniu administracji UCAS zauważono, wyraźne wzmocnienie rozpoznawalności Programu IB przez brytyjskie uniwersytety. Coraz więcej z nich wprowadza minimalną ilość punktów uzyskanych na maturze, jako kryterium rekrutacyjne.

W tym momencie lista obejmuje:

  • Bath 36 punktów;
  • Birmingham 32 punkty;
  • Kent 34 punkty;
  • King’s College 35 punktów;
  • Manchester 32 punkty;
  • Royal Holloway 32 punkty;
  • Leeds 35 punktów.